• Bộ Phận: Thiết kế
 • Báo cáo cho: Team Leader
 • Thời gian làm việc: Toàn Thời Gian

Mục tiêu công việc

Chuyên viên Thiết kế Đồ hoạ chịu trách nhiệm thiết kế, quản lý, điều phối và phát triển về mặt thẩm mỹ, sáng tạo nhằm giúp định hướng, phát triển phần hình ảnh cho các chiến dịch và sản phẩm của CHANGE.

Nhiệm vụ chính

 • Điều phối, thực hiện, giám sát hoạt động thiết kế, thẩm mỹ cho CHANGE, cũng như các chiến dịch, dự án của CHANGE.
 • Định hình, giám sát và chịu trách nhiệm phương hướng thẩm mỹ (art direction) của chiến dịch truyền thông được giao.
 • Trực tiếp thiết kế ấn phẩm phục vụ cho các chiến dịch, dự án của CHANGE: ẩn phẩm truyền thông online, ấn phẩm in ấn, merchandise…
 • Cùng triển khai ý tưởng về hình ảnh truyền thông sáng tạo cho các sự kiện, chiến dịch của CHANGE.
 • Hỗ trợ, tham gia lên ý tưởng về mặt ý tưởng, hình ảnh về các hoạt động đối nội của CHANGE.
 • Quản lý và lưu trữ khoa học các tài liệu thiết kế của CHANGE theo quy định.
 • Hoàn thành một số công việc khác theo yêu cầu.

Quyền hạn và Trách Nhiệm

Trách nhiệm:

 • Junior Graphic Designer làm việc dưới sự Giám Sát của Lead Graphic Designer
 • Tham dự đầy đủ các buổi họp định kỳ, các buổi họp cho chương trình, các buổi training chuyên sâu khi được yêu cầu.
 • Thực hiện các trách nhiệm về Hành chính: Cung cấp, bổ sung đầy đủ chứng từ cho bộ phận Kế Toán khi tiến hành đề nghị thanh toán các khoản chi cho dự án khi cần thiết (không thường xuyên)
 • Cam kết thực hiện theo “Quy định chung” ở Trung Tâm.

Quyền hạn 

 • Điều hành, giám sát toàn bộ các công việc liên quan đến mặt hình ảnh theo chiến dịch được giao.
 • Yêu cầu sự hỗ trợ của các bộ phận khác nhằm đảm bảo chiến dịch, chương trình đạt tiến độ, chất lượng, hiệu quả.
 • Đề xuất vấn đề, ý tưởng về mặt thẩm mỹ, hình ảnh nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện các dự án.

Yêu cầu năng lực

Trình độ học vấn/chuyên môn:

 • Tốt nghiệp chuyên ngành đồ họa hoặc các ngành có liên quan đến truyền thông, đồ họa đa phương tiện.
 • Có kinh nghiệm trước đó về lĩnh vực thiết kế.

Kỹ năng cần có:

 • Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế (Photoshop, Illustrator, InDesign)
 • Có khả năng thẩm mỹ, cảm nhận hình ảnh tốt.
 • Có khả năng chỉnh sửa, hậu kỳ hình ảnh, sử dụng tốt Powerpoint…
 • Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Phẩm chất cá nhân, thái độ làm việc:

 • Năng động, giàu ý tưởng, có tư duy sáng tạo logic và chủ động trong công việc.
 • Cẩn thận, khả năng bao quát, sắp xếp công việc tốt, có khả năng làm việc dưới áp lực.

Quyền Lợi

 • Làm việc trong môi trường linh hoạt năng động, tự do, sáng tạo.
 • Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, vui chơi, nghỉ phép, nghỉ các ngày lễ theo quy định của Luật lao động hiện hành và theo quy định của Tổ chức.
 • Được hỗ trợ phát triển kỹ năng của bản thân.
 • Thời gian hợp đồng: ký hợp đồng hàng năm và có thể được chuyển sang chế độ hợp đồng không thời hạn.
 • Tham dự các buổi đào tạo về chuyên môn, kỹ năng.

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ (bao gồm Cover Letter và CV) đến Bộ phận Nhân sự qua địa chỉ email hr@changevn.org.

Tiêu đề email: [CHANGE] Chức vụ_ Họ và tên.