CHANGE là tổ chức phi lợi nhuận hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh, hướng đến giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách tại Việt Nam. CHANGE được thành lập năm 2013 với sứ mệnh khuyến khích, thúc đẩy việc giữ gìn và bảo tồn môi trường thông qua giáo dục, truyền thông sáng tạo nhằm thay đổi hành vi và truyền cảm hứng để cộng đồng Việt Nam cùng hành động.

Một Việt Nam xanh, sạch, và bền vững được toàn thể người dân Việt Nam chung tay bảo vệ

Tầm nhìn của chúng tôi

Chúng tôi tin rằng, một khi cộng đồng người dân Việt Nam có đầy đủ nhận thức và được truyền cảm hứng thì sẽ cùng hành động để Việt Nam được xanh, sạch và bền vững hơn.

Con đường chúng tôi đi

Kể từ khi thành lập, chúng tôi đã truyền cảm hứng, trao quyền, kết nối nhiều cộng đồng để cùng nhau lên tiếng và giải quyết các vấn đề môi trường ở Việt Nam thông qua 03 cách tiếp cận:

Truyền thông sáng tạo

Nâng cao năng lực
cộng đồng

Hợp tác đa phương

Những dấu ấn của chúng tôi

2017

Tổ chức môi trường xuất sắc nhất năm 2017 (được công nhận bởi tạp chí “Nhịp cầu đầu tư")

200+

Người nổi tiếng cùng tham gia truyền tải thông điệp

203+

Dự án đã thực hiện

10,78

10,78 triệu USD tổng giá trị truyền thông từ năm 2013-2020

Hội đồng quản trị

Ban Giám đốc

Hoàng Thị Minh Hồng

Sáng lập và Giám đốc

Thới Thị Châu Nhi

Phó Giám Đốc

Trở thành một nhân tố của sự thay đổi
vì một Việt Nam xanh và sạch

Mỗi hành trình to lớn đều bắt đầu từ một bước chân nhỏ bé. Tham gia cùng chúng tôi ngay hôm nay để cùng góp sức cho tương lai Việt Nam.

Dấn thân Hợp sức Cho đi