Khi bé, ta mơ ước làm siêu nhân để cứu thế giới, lớn lên rồi mới nhận ra làm siêu nhân thật khó! Nhưng... đừng vì thế mà từ bỏ ước mơ đóng góp sức mình cho những giá trị tích cực.
Bạn hoàn toàn có thể gia nhập biệt đội CHANGErs để giúp Việt Nam trở nên xanh, sạch
và bền vững hơn. Mau mau thành đồng đội nhau bạn nhé!

Thay đổi thế giới bằng nhiều cách